fbpx

Shadowing

Phần tóm tắt kiến thức

  • Khái niệm
  • Trường hợp
  • Phân tích ví dụ

Thực hành

Script phát âm
Đây là câu đầu tiên cùng với kí hiệu phát âm
Câu thứ 2 với kí hiệu phát âm
Câu thứ 3 có nhấn âm, ngắt nghỉ, ngữ điệu, liên kết bằng kí hiệu.
Âm nằm ở đầuÂm nằm ở giữaÂm nằm ở cuối
JillSmith50
EveJackson94