fbpx

Đăng ký

Đăng ký tài khoản trên website thật dễ dàng. Bạn chỉ cần điền một số thông tin bên dưới, sau đó thông tin tài khoản đăng nhập sẽ được gửi đến email của bạn trong chốc lát.

Thông tin tài khoản

Thông tin cá nhân

Họ và tên: (bắt buộc)

Trường này có thể được nhìn thấy bởi: Tất cả mọi người

Tỉnh, thành phố: (bắt buộc)

Student Location

Trường này có thể được nhìn thấy bởi: Tất cả mọi người Thay đổi

Ai có thể nhìn thấy lĩnh vực này?
Đóng
Bạn biết đến Confident English! từ kênh nào? (bắt buộc)

Trường này có thể được nhìn thấy bởi: Chỉ mình tôi Thay đổi

Ai có thể nhìn thấy lĩnh vực này?
Đóng