fbpx

HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRONG CHỈ 5 PHÚT

Confident English! chỉ chấp nhận phương thức thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện môi trường là thanh toán online. Hiện tại, bạn sẽ thanh toán online bằng thẻ ATM ngân hàng nội địa. Nếu bạn không thể tự tanh toán hoặc không thể nhờ người thân thanh toán bằng phương thức này thì liên hệ với Confident English! qua Messenger để được hỗ trợ thanh toán bằng phương thức thanh toán khác (chuyển khoản ngân hàng) nhanh nhất.

Thanh toán, tự học online là hành động thiết thực nhất để yêu môi trường!

BƯỚC 1:
ĐIỀN THÔNG TIN THANH TOÁN

1.1 KIỂM TRA GIỎ HÀNG

1.2 ĐIỀN CHÍNH XÁC THÔNG TIN

1.3 TIẾP TỤC THANH TOÁN QUA CỔNG NGÂN LƯỢNG

BƯỚC 2:
THANH TOÁN ONLINE QUA CỔNG NGÂN LƯỢNG

2.1 CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN QUA THẺ ATM NỘI ĐỊA

2.2 ĐIỀN THÔNG TIN THẺ THẬT CHÍNH XÁC

*điền mã OTP để xác nhận 

2.3 CHỜ THANH TOÁN HOÀN THÀNH

BƯỚC 3:
NHẬN TÀI KHOẢN QUA EMAIL

3.1 KIỂM TRA KỸ EMAIL ĐÃ DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ Ở BƯỚC 2.2

3.2 LƯU LẠI THÔNG TIN TÀI KHOẢN + MẬT KHẨU

3.3 ĐĂNG NHẬP TRÊN WEBSITE ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC

Tôi đã hiểu cách đăng ký khóa học!