fbpx

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền 110% cho bất cứ khách hàng nào hoàn thành chương trình học nhưng không có sự tiến bộ. Điều kiện để quý khách có thể được hoàn tiền:

  1. Hoàn thành tất cả bài học trong khóa học
  2. Hoàn thành tất cả bài tập trong khóa học
  3. Chủ động đặt câu hỏi thắc mắc cho huấn luyện viên khi gặp thắc mắc trong quá trình học

Cam kết này của chúng tôi cho thấy sự cam kết của chúng tôi với khóa học trên Confident English!. Chúng tôi chấp nhận hoàn tiền nếu khóa học của mình không tạo ra giá trị cho học viên của mình.

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc về vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách hoàn tiền, vui lòng liên hệ Confident English! để được hỗ trợ sớm nhất có thể.