fbpx

Câu chuyện thành công

Thật sự việc  phát âm tốt hơn đã thay đổi mình rất nhiều. Nó giúp mình có được sự tự tin tự thân mỗi lần nói tiếng Anh, nhờ thế mà mình thực hành tiếng Anh cũng như tiếp thu tốt hơn rất nhiều.  Giờ đây mình đã có thể thoải mái giao tiếp với người nước ngoài mà không còn mặc cảm về phát âm khó nghe và thiếu tự nhiên của mình nữa. Thành công trong việc  tự học tiếng Anh đã cho mình rất nhiều lợi thế và cơ hội so với người khác. Do hiểu rõ điều này, mình đã sáng lập Confident English! để giúp nhiều người hơn kể câu chuyện của chính mình!

BEFORE

AFTER

Dương Văn Thuyên

 

Sáng lập Confident English!