• 0( 0 REVIEWS )
  9 STUDENTS

  BÀI GIỚI THIỆU

  Lộ trình siêu chi tiết ở bên dưới!

  HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

  1. Chọn “Start this course!” (Bắt đầu học)

  2. Nhập Coupon nếu có, sau đó thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng. Chờ đến khi thanh toán thành công.

  3. Kiểm tra kỹ email (tất cả các tab) để nhận mật khẩu. Khi đó bạn đã sẵn sàng bắt đầu!

  VND595K per 28 ngày
 • 0( 0 REVIEWS )
  42 STUDENTS

  BÀI GIỚI THIỆU

  Lộ trình siêu chi tiết ở bên dưới!

  HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

  1. Chọn “Start this course!” (Bắt đầu học)

  2. Nhập Coupon nếu có, sau đó thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng. Chờ đến khi thanh toán thành công.

  3. Kiểm tra kỹ email (tất cả các tab) để nhận mật khẩu. Khi đó bạn đã sẵn sàng bắt đầu!

  VND395K per 28 ngày